Helgesen I - Hærens Officerskole 1975-79

Oberst Helgesen

Nu er det måske på tide at han får sin egen website - den gode oberst Helgesen?

I hvert fald findes en praktisk mulighed for at vi "gamle" klassemedlemmer kan få os en opdateret klassliste!

Jeg har forsøgt at lægge Kris seneste klasseliste fra Word over i en database, og synes at det kunde være praktisk at hver og en af os selv opdaterer sine data.

Her nedenfor findes linken til klasselisten. Det meste er nok selvforklarende, men jeg har lagt ind lidt kommentarer undervejs.

Jeg lægger ind lidt flere funktioner når jeg blir klar med det, lidt efter lidt.

- Og forresten: Jeg har sikkert lidt sproglige klavertramp som Du bedes bære over med!

For at komme til klasslisten må Du først skrive efternavnet på vores taktiklærer fra officerskolen eller lederen af forlaget (for at slippe for den obligatoriske Login-procedure).- - -