Beräkna promille

Hur mycket dryck: centiliter.

Alkoholprocent: %    (ange decimalkomma med punkt - ej komma!)

Kroppsvikt: kg

Ver.: 3.1 - 27 oktober 2016
Du är besökare nr. 106869 - sedan juli 2010

- - -

[Admin]