Astrofotografering

Siden er under konstruktion.

Mine astrobilleder og lidt om astrofotografering

de följande sidorna finns några av mina astrofotografier.

Varje foto som visas har kommit till genom en process som kan ta ganska lång tid att genomgå. Jag ska försöka förklara hur arbetsgången för ett astrofoto kan se ut, för det finns olika sätt att arbeta med detta och mitt sätt är bara ett ut av många.

När ett foto ska skapas börjar processen med en planering. Därefter blir det en rad praktiska förberedelser inför själva fotandet. När det har blivit lagom mörkt börjar själva fotograferingen - ofte kallad exponeringen - som ofta måste avbrytas på grund av till exempel moln eller norrsken. Fotograferingen delas ofta upp i ett flertal exponeringar, som därefter "kopplas ihop" till en slutgiltig bild. När arbetet med teleskopet i observatoriet är slut övergår arbetet till "laboratoriet", och datorn blir arbetsverktyg i stället för teleskopet. En del digitala krumbukter resulterar i en slutprodukt som framställer en (eller fler) himlakropper, och som i denna form ibland är bra nog för att uppvisas för andra (se sidan med astrofotografier).

Det finns mer information om de olika skeden av hela processen här


Peter Christensen
peter@pdk.se
+46 0706935628