Digital bearbetning

Siden er under konstruktion.

Go back

Efter avslutat fotografering finns det ett antal exponeringar att bearbeta för att få fram en användbar bild. Exponeringarna kan vara fra en och samma kväll, eller de kan komma från flera olika kväller, och detaljerna i bearbetningen kommer i så fall att skilja sig åt.

För att få fram en användbar bild måste den information som de enskilda exponeringarna innehåller adderas ihop, annars blir det för lite digital information för att kunna skapa en bild med tillräcklig kvalitet. Den enskilda exponering innehåller bara begränsad digital information, som beror på exponeringens längd (tex 60 sekunder, 300 sekunder, 500 sekunder etc), och utseendet är ganska "tråkigt" och utan detalj och djup och med begränsad färginformation. Man genomför därför alltid en så kallad "stackning" av ett antal exponeringar varvid den digitala information i den resulterande digitala fil plussas ihop och ingår i slutprodukten = den färdiga bild.

Exponeringarna måste alltså "stackas" så att det skapas ett underlag för den vidare bearbetningen.

Innan stackningen är det nödvendigt att varje exponering genomgår vissa korrigeringar, som kallas att exponeringen kalibreras. När bilden exponeras (kvällen där man arbetar under stjärnhimmeln med sit teleskop och sin kamera med att samla in fotonerna från himlaobjektet) uppstår det några skavanker under den digitala återgivningen som beror på flera faktorer, och dessa skavanker ska avhjälpas med hjälp av en så kallad kalibrering.


Peter Christensen
peter@pdk.se
+46 0706935628